Zástupci Libereckého kraje pořádali v Bruselu konzultaci k přípravě stanoviska Výboru regionů

07. 07. 2014

Počátkem tohoto týdne uspořádali zástupce Libereckého kraje v Bruselu Pavel Branda a vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje Michael Otta konzultaci s klíčovými partnery. Jednalo se o jeden z kroků přípravy stanoviska Výboru regionů ke sdělení Evropské komise ohledně rámce kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizace. 

Vypracováním stanoviska byl Výborem regionů pověřen právě Pavel Branda, který je jako místostarosta obce Rádlo i členem Výboru regionů.  "Při přípravě zmíněného stanoviska je obvyklé uspořádat takovouto konzultaci právě proto, aby se mohly zohlednit názory všech klíčových evropských partnerů," uvedl Pavel Branda. "Cenné pro nás byly výsledky aktuálního výzkumu evropské nadace Eurofound ohledně dopadů restrukturalizací na regionální ekonomiku. I když budou zveřejněny až na podzim, domluvili jsme se s výzkumníky z Eurofoundu, že klíčová doporučení do našeho stanoviska zapracujeme," doplnil Michael Otta, který se na přípravě stanoviska podílí.

Stanovisko, které má odrážet postoj evropských místních a regionálních orgánů, bude nejprve projednáváno odbornou komisí pro hospodářskou a sociální politiku (ECOS) v září letošního roku v anglickém Rotterhamu. Následně by mělo být přijato na prosincovém plenárním zasedání Výboru regionů v Bruselu.    

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta tyto aktivity vítá. "Rozhodli jsme se, že se v Bruselu budeme jako kraj prezentovat především odborně. Po velmi úspěšném stanovisku, díky kterému se nám podařilo prosadit změny ve fungování Fondu solidarity EU, se jedná o naši další aktivitu. Ta přispívá k dobrému jménu Libereckého kraje v Bruselu a napomáhá nám i získávat cenné kontakty," uzavřel hejtman Martin Půta.