Zastoupení Libereckého kraje v EU

Mezinárodní Visegrádský Fond

 

Základní informace

Základní cíl: rozvoj občanské společnostiv regionu, podpora vnitřní koheze regionu V4. Podpora společných regionálních projektů. Upevňování vnitřní koheze regionu (propagace regionu a jeho možností). Fond jako nástroj zahraniční politiky zemí V4 (od r. 2004).Základní prostředky: grantové programy + “mobility” (stipendia, stáže, umělecké rezidence).

Na co je možné žádat

  • Kulturní spolupráce (festivaly, publikace), 
  • vědecká výměna a výzkum (konference, publikace), 
  • školství–výměny mezi mladými lidmi (semináře, letní školy, sportovní, výchovné a kulturní aktivitypro děti a mládež), 
  • přeshraniční spolupráce (projekty realizované na hranici dvou států V4), 
  • podpora turismu (průvodci, prezentace, veletrhy)

Kdo může žádat

  • NNO, 
  • základní a střední školy, VŠ a univerzity,
  • obecní úřady, rozpočtové organizace,další veřejné organizace (muzea, galerie,spolky), 
  • jednotlivci (fyzické osoby),soukromé společnosti

Kde dostanu více informací

visegradfund.org