Zastoupení Libereckého kraje v EU

Evropa pro občany

 

Základní informace

  • Program na podporu mezinárodních projektů měst, obcí a organizací občanské společnosti, které podporují mobilitu občanů a aktivní evropské občanství. Cílem je přiblížit Unii jejím občanům, podporovat evropské občanství a zlepšovat podmínky aktivního občanství a demokratické angažovanosti na úrovni Unie.

Cíle

  • poskytovat občanům příležitost spolupracovat a podílet se na budování do světa otevřené Evropy, která bude stále užším svazkem, sjednoceným a obohaceným díky své kulturní rozmanitost
  • rozvíjet mezi evropskými občany vědomí evropské identity vycházející ze společných hodnot, historie a kultury; podporovat pocit přináležitosti k EU mezi jejími občany.
  • posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi evropskými občany,respektovat a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost a zároveň přispívat k dialogu mezi kulturami

Na co je možné žádat

Okruh Evropská paměť:

Program podpoří připomínání totalitních režimů i jiných událostí a momentů, které významně ovlivnily evropskou historii, Konkrétně: kombinace různých aktivit, jako například výzkum, neformální vzdělávání, veřejné debaty nebo výstavy, apod.

Okruh Demokratická angažovanosta participace občanů:

Program podpoří aktivitu občanů především na celoevropské úrovni.

  • Aktivita 1: Towntwinning, 
  • Aktivita 2: Sítě měst, 
  • Aktivita 3:Projekty občanské společnosti

 

Kdo může žádat

Organizace občanské společnosti,spolky přeživších a pamětníků, kulturní a vzdělávací instituce, spolky měst

Kde dostanu více informací

ec.europa.eu/citizenshipwww.euroskop.cz/9041/sekce/evropa-pro-obcany