Zastoupení Libereckého kraje v EU

Erasmus+

 

Základní informace

 • program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
 • podpoří mezinárodní mobilitu a spolupráci, inovační procesy a dobroupraxi, politiku a reformy ve všechúrovních a formách vzdělávání
 • navazuje na úspěchy programů: Program celoživotního učení, Mládežv akci, Erasmus Mundus, Tempus a další iniciativy Evropské komise

Na co je možné žádat

Projekty zaměřené na mobilitu – studentů, mladých lidí,pracovníků ve všech sektorech vzdělávání

 • lidé, kteří se vzdělávají (část svéhovzdělávání zažít v jiné zemi; vzdělávat se v mezinárodní skupině; vzdělávat se neformálně v zahraničí, vzdělávat a získatpraxi formou pracovní stáže v zahraničí
 • pracovníci ve vzdělávacím sektoru (profesní rozvoj a další vzdělávání učitelů a pracovníků ve vzdělávání; účast na mezinárodních konferencích a seminářích;vzdělávat se formou stínování v partnerských institucích; pracovat, vyučovat v partnerské instituci
 • žáci v odborném vzdělávání a přípravě, stáž (traineeship) na 2 týdny - 12 měsíců
 • Evropská dobrovolná služba 2 – 12 měsíců
 • mobilita pracovníků škol (mobilitní projekty trvající 1 nebo 2 roky; instituce žádá s ohledem na dlouhodobější strategii rozvoje (European Development Plan); jednotliví účastníci a podrobnosti o aktivitách nemusí být specifikovány
 • mobilitní projekty na 1 nebo 2 roky
 • pracovníci v odborném vzdělávání ,praktická stáž, sdílení zkušeností (stínování),výukový pobyt nebo praxe ve výuce na 2 dny - 2 měsíce
 • výměny mládeže 5 – 21 dní
 • vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží - 2 dny – 2 měsíce (Mobility of youth workers – training and networking)
 • akce s větším množstvím EDSdobrovolníků (Large Scale EVS events)
 • akreditace (Erasmus charta provysokoškolské vzdělávání (Charter forHigher Education), Certifikát pro konsorcia (Mobility Consortium Certificate forHigher Education))
 • studenti (Studijní pobyt) 3 - 12 měsíců v každém cyklu studia, stáže (traineeships, work placement) 2 – 12 měsíců
 • učitelé VŠ a další osoby (Výukový pobyt, teaching period) 2 dny – 2 měsíce, školení (training period) 2 dny – 2 měsíc

Spolupráce - inovacea výměna dobré praxe

 • partnerství obcí, krajů - zřizovatelů škol(v síti se školami, dalšími institucemi)
 • partnerství neformálních skupin mladých lidí
 • partnerství alespoň dvou institucí, organizací ze dvou různých zemí
 • partnerství škol

Kdo může žádat

pracovníci v oblasti vzdělávání, vedoucí pracovníci, ředitelé, úředníci, učitelé, poradci, studenti, žáci, děti v předškolním vzdělávání, mladí lidé a pracovníci s mládeží v mimoškolním vzdělávání

Kde dostanu více informací

www.naerasmusplus.cz