Zastoupení Libereckého kraje v EU

EHP a Norské Fondy 2009 - 2014

 

Základní informace

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni

Na co je možné žádat

 • Studijní a pracovní cesty, 
 • návštěvy a setkání, bilaterální setkání, workshopy,semináře, konference s cílem bi-/multilaterálních setkání, prezentací a posílení kontaktů, 
 • podpora tvorby a vzniku studií,analýz, dokumentace prezentační,propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství

Programové oblasti:

 • Ochrana životního prostředí a management, 
 • Změny klimatu a obnovitelná energie, 
 • Občanská společnost, 
 • Ochrana kulturního dědictví, 
 • Výzkum a stipendia, 
 • Zelený průmysl a inovace

Kdo může žádat

 • Zprostředkovatelé programů, 
 • Žadatelé a partneři předem definovaných projektů z Donorských států (do schválení návrhůprojektů), 
 • Národní kontaktní místo, 
 • Další subjekty, v jejichž kompetenci jsou podporované programové oblasti, a kterés polupracují v rámci těchto programových oblastí se subjekty v Donorských státech

Kde dostanu více informací

www.eeagrants.cz

www.norwaygrants.cz