Zastoupení Libereckého kraje v EU

Česko - Německý Fond Budoucnosti

 

Základní informace

Poslání: podpořit porozumění mezi Čechy a Němci, umožnit častější setkávání a spolupráci Čechů a Němců, rozvíjet rozmanitost společných zájmů

Na co je možné žádat

  • Mládež a školy (Partnerství škol všech stupňů; Roční pobyty středoškoláků; Odborné praxe; Spolupráce mateřských školek; Volnočasové sportovní a kulturní aktivity; Workcampy)
  • Dialogy a vědecké projekty (Odborné konference, semináře, workshopy; Spolupráci univerzit, spolků nebo; soukromých iniciativ; Vzdělávání dospělých;Vědecké výstavy a prezentace)
  • Kultura (Divadelní představení, festivaly; Hudební koncerty, festivaly; Výstavy výtvarného umění; Umělecké workshopy; Dokumentární filmy)
  • Obnova památek (Rekonstrukce: kostelů, hřbitovů, křížových cest, drobných památek, židovských památek (synagogy, hřbitovy))
  • Publikace (Vědecké práce s českoněmeckým zaměřením; Překlady české a německé; beletrie, deníků, memoárů; Výstavní katalogy; Vybraný učební materiály
  • Partnerství obcí a zájmových sdružení (Iniciativy k založení partnerství města obcí; Sportovní a kulturní akce v rámci partnerství; Kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků;Obecně prospěšná českoněmecká shromáždění jakéhokoliv druhu)
  • Sociální projekty a podpora menšin (setkávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob z obou zemí; setkávání českých a německých seniorů; aktivity národnostních menšin)

Kdo může žádat

Právnické a fyzické osoby z České Republiky a Spolkové Rrepubliky Německo, které spolu chtějí uskutečnit projekt

Kde dostanu více informací

www.fondbudoucnosti.cz