V Bruselu se chystá celoevropská konference k přeshraniční spolupráci. Vystoupí na ní i zástupce Libereckého kraje.

04. 11. 2015

V Bruselu se 13.11.2015 uskuteční velká společná konference s názvem "Budoucnost přeshraniční spolupráce v Evropě". Konferenci organizují společně Výbor regionů, Asociace evropských hraničních regionů (AEBR), Rada Evropy a Evropská komise. Na konferenci vystoupí i zástupce LK v Bruselu Pavel Branda. "Liberecký kraj se v EU dlouhodobě profiluje právě v oblasti přeshraniční spolupráce a proto mám možnost vystoupit v pnelu společně s generálním ředitelem DG REGIO p. Deffou a generálním tajemníkem AEBR p. Martínem Guillermo", uvedl Pavel Branda.

Ing. Branda Pavel Ph.D.
p.branda@ern.cz