V Bruselu poprvé zasedla Meziregionální skupina pro přeshraniční spolupráci

13. 10. 2015

Zástupce LK v Bruselu a místostarosta Rádla p. Pavel Branda ve Výboru regionů (VR) behěn letošního roku inicioval vznik meziregionální skupiny pro přeshraniční spolupráci. Jedná se o velký úspěch a o první takovou skupinu iniciovanou členem české delegace ve VR. První zasedání skupiny se uskutečnilo 12.10.2015 během Open Days. Skupinu podpořil i první místopředseda VR K.H. Lambezrt či předseda komise COTER R. Cattaneo. Oba poděkovali Pavlu Brandovi za jeho iniciativu. Skupina, které p. Branda předsedá, bude nejen sloužit jako platforma pro výměnu zkušeností, ale má za cíl i ovlivňovat stanoviska VR, která mají přeshraniční dopad, tak aby byly zohledněny potřeby hraničních regionů.

Ing. Branda Pavel Ph.D.
p.branda@ern.cz