P. Branda vystoupil na konferenci MMR k novému programovému období

26. 06. 2015

V úterý 23. června uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj konferenci „Evropské fondy 2014–2020: Vize a výzvy“, zaměřenou na nové programové období. Přes 100 účastníků mělo jedinečnou příležitost setkat se a debatovat s předními představiteli české politické scény, Evropské komise, Evropského parlamentu i Evropského investičního fondu. Vedoucí zastoupení, Pavel Branda, na této konferenci zastupoval Výbor regionů EU a ve svém vystoupení vyzdvihl princip partnerství jak v přípravě, tak v implementaci programů. Dále upozornil na nadměrnou zátěž žadatelů (především malých obcí) kontrolami.

Více informací zde: mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Ministryne-Slechtova-Vize-CR-je-prispet-kohezni-politice-rovnym-dilem

Ing. Branda Pavel Ph.D.
p.branda@ern.cz