Na pozvání hejtmana LK Martina Půty a místostarosty Rádla Pavla Brandy se do Liberce v září sjedou místní a regionální politici z celé EU. Diskutovat budou o aktuálních problémech hraničních regionů.

18. 03. 2015

V Liberci se  17. září 2015 uskuteční výjezdní seminář odborné komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER) Výboru regionů.

Na konci minulého roku uspěl Liberecký kraj s návrhem na uspořádání semináře „Aktuální problémy hraničních regionů v Evropě“ právě v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Na semináři vystoupí přední odborníci na přeshraniční spolupráci i evropští místní a regionální politici. Semináře bude rovněž otevřen účastníkům z regionu. 

„Chceme poukázat na to, že zdaleka ne všechny problémy na hranicích jsou vyřešeny a že je potřeba vyvinout ještě značné úsilí k překonání jejich rozdělujícího vlivu. Proto ve Výboru regionů v Bruselu usilujeme o vytvoření meziregionální skupiny pro přeshraniční spolupráci a tento seminář má poskytnout přehled hlavních výzev, na kterých bychom chtěli společně pracovat“, uvedl Pavel Branda.

Místo setkání je zvoleno symbolicky na hranicích 3 států. „Pozvali jsme naše kolegy z Výboru regionů přímo do našeho Trojzemí, abychom jim na konkrétních příkladech mohli ukázat naše úspěchy ale i přetrvávající výzvy“, doplnil hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa Martin Půta.

V současné době probíhá ve spolupráci s Asociací evropských hraničních regionů (AEBR) příprava samotného semináře i doprovodného programu.