Zastoupení Libereckého kraje v EU

Zdraví

Zdraví pro růst

Základní informace

 • Pomáhá členským státům provádět reformy potřebné k vytváření inovativních a udržitelných systémů zdravotní péče, rozšířit přístup občanů ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči, podporovat zdraví občanů EU a předcházet nemocem, chránit občany EU před přeshraničními zdravotními hrozbami. 
 • Program posiluje a vyzdvihuje provázanost mezi hospodářským růstem a zdravou populací ve větším rozsahu než předchozí programy.

Na co je možné žádat

Cíl č.1

 • napomoci vytváření inovativních a udržitelných systémů zdravotní péče,
 • pomoci členským státům čelit nedostatku lidských a finančních zdrojů. 
 • podporovat v zavádění inovací v oblasti zdravotní péče, například elektronického zdravotnictví, a ve sdílení odborných znalostí této problematiky

Cíl č.2

 • rozšířit přístup občanů ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči. 
 • systém akreditace evropských referenčních sítí, což umožní například podporovat činnost v oblasti vzácných onemocnění.
 • vypracovat evropské pokyny v oblasti bezpečnosti pacientů a používání antimikrobiálních látek

Cíl č.3

 • podporovat zdraví a předcházet nemocem. 
 • výměna osvědčených postupův oblasti prevence kouření, nadměrné konzumace alkoholu a obezity.
 • konkrétní kroky na podporu prevence chronických onemocnění, včetně rakoviny

Cíl č.4

 • chránit občany před přeshraničními zdravotními hrozbami. 
 • posilovat připravenost a koordinační kapacity pro případ závažných přeshraničních zdravotních hrozeb.

Kdo může žádat

 • Veřejné orgány a subjekty veřejného sektoru, 
 • výzkumné instituce, 
 • zdravotní instituce, 
 • vysoké školy, 
 • instituce vyššího vzdělávání, 
 • podniky

Kde dostanu více informací

www.mzcr.cz/dokumenty/novy-akcni-program-eu-pro-verejne-zdravi-health-for-growth_5600_8.html

ec.europa.eu/health/index_en.htm