Zastoupení Libereckého kraje v EU

Spotřebitele

Program pro spotřebitele

Základní informace

  • Cílem programu je zajistit pro spotřebitele bezpečnější výrobky a služby, lepší informace a účinnější ochranu práv a možností nápravy.

Na co je možné žádat

  • Posílení bezpečnosti spotřebitelů: v oblasti zboží, služeb a potravin, posílení právního rámce a dozoru nad trhem
  • Zvyšování informovanosti: aby byli spotřebitelé schopni čelit stále rostoucí složitosti trhů a měli k dispozici správné nástroje a informace k porozumění celému spektru otázek – skutečnými náklady spotřebitelských úvěrů počínaje a nalezením správného místa pro vznesení stížnosti konče
  • Lepší vymáhání práv a sjednávání nápravy. Klíčová je úloha sítí organizací pro vymáhání práv spotřebitelů.
  • Přizpůsobování politik změnám ve společnosti, aby získaly význam pro každodenní život občanů: přizpůsobení spotřebitelského práva digitálnímu věku a řešení problémů, s nimiž se spotřebitelé potýkají na internetu; zohlednění potřeb zranitelných spotřebitelů; zjednodušení výběru udržitelných variant.

Kdo může žádat

  • Vládní subjekty, 
  • státní orgán, 
  • národní a evropské spotřebitelské organizace

Kde dostanu více informací

ec.europa.eu/consumers/eu_consumer_policy/financial-programme