Zastoupení Libereckého kraje v EU

Podnikání

EUREKA

EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE V OBLASTI APLIKOVANÉHO A PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

Základní informace

 • Je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. 
 • Projekty EUREKA jsou orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby,schopné komerčního využtí.
 • Rámcově jsou projekty EUREKA zaměřeny na oblasti: informační technologie, nové materiály, životní prostředí, biotechnologie a medicínské technologie, robotika a automatizace, komunikační technologie, energetika, doprava, lasery.

Na co je možné žádat

 • Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury 

Kdo může žádat

 • Průmyslové podniky, 
 • Výzkumné ústavy, 
 • Vysoké školy

Kde dostanu více informací

www.eurekanetwork.org

www.evropskyvyzkum.cz/cs/nastroje-spoluprace/mezinarodni-programy-podpory/eureka

 

 

COSME

Základní informace

 • program EU pro konkurenceschopnost malých a středních podniků. Navazuje na program CIP
 • podporuje malé a střední podniky v následujících oblastech: lepší přístupk financím pro malé a střední podniky(MSP), přístup na mezinárodní trhy, podpora rozvoje podnikatelů, příznivější podmínky pro zakládání podniků a jejich růst, zlepšení podnikatelského prostředí

Na co je možné žádat

 • aktivity ke zlepšení evropské konkurenceschopnosti, činnosti pro rozvoj politik a podpory konkurenceschopnosti MSP, cestovní ruch, nové obchodní koncepty pro spotřební zboží, aktivity na podporu vlastního podnikání, finanční nástroje, enterprise Europe Network, podpora malých a středních podniků v zahraničí, podpora mezinárodní spolupráce v průmyslu

Kdo může žádat

 • Malé a střední podniky

Kde dostanu více informací

ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme