Zastoupení Libereckého kraje v EU

Kultura

Kreativní Evropa

Základní informace

  • Nový program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014–2020. 
  • Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

Na co je možné žádat

Program Kreativní Evropa se skládá zedvou dílčích programů a mezioborové části

  • Dílčí program MEDIA - podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu
  • Dílčí program Kultura - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví
  • Mezioborová část - zahrnuje nástroj pro finanční záruky, který bude spuštěn v roce 2016. Mezioborová část nabídne také prostředky na vypracování studií a podpoří lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření nebo prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi audiovizuálním a dalšími kulturními a kreativními odvětvími
  • Konkrétně: vývoj evropských filmů, TV programů a her, distribuci a propagaci evropských filmů a pro sítě kin, vzdělávání pro profesionály a umělce v kulturních a kreativních odvětvích, literární překlady, mezioborovou spolupráci.

Kdo může žádat

  • Veřejné nebo soukromé právnické osoby, jejichž hlavní činnost spadá do oblasti kultury nebo kinematografie

Kde dostanu více informací

www.kreativnievropa.cz

ec.europa.eu/programmes/creative-europe