Evropský summit regionů a měst v Athénách

18. 03. 2014

Ve dnech 7. a 8. března se řeckých Athénách uskutečnil 6. Evropský summit regionů a měst. Summit se koná jednou za tři roky a organizuje jej Výbor regionů. Výbor regionů tak oslavil i 20 let své existence (založen byl v roce 2004 Maastrichtskou smlouvou).

Hlavním tématem summitu bylo „Evropské zotavení, místní řešení“. Diskutovalo se tedy o překonání následků hospodářské krize a úlohách, které v tomto procesu hrají města a regiony. Tohoto tématu se týkalo páteční plenární zasedání i následné 2 workshopy. Výbor regionů přijal rovněž tzv. Athénskou deklaraci k průběžnému hodnocení Strategie Evropa 2020 (ke stažení zde).

Sobotní plenární zasedání se pak týkalo budoucí role měst a regionů v integračním procesu i směřování EU jako celku.

Na stránkách summitu naleznete další informace jako např. video shrnující summit.

 

Liberecký kraj na summitu

Za Liberecký kraj se summitu zúčastnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta a místostarosta Rádla a zároveň zástupce LK v Bruselu Pavel Branda.

Pavel Branda vystoupil v debatě na sobotním plenárním zasedání v otázce budoucí role Výboru regionů ve schvalování evropské legislativy (videozáznam z plenárního zasedání).

Výbor regionů také vydal u příležitosti summitu speciální číslo časopisu Regions and Cities of Europe, ve kterém byl publikován celostránkový článek Pavla Brandy „Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa v regionech“, ve kterém jsou zmíněny příklady z Libereckého kraje (např. kampaň na podporu vzdělávání v přírodovědných a technických oborech, či přeshraniční spolupráce univerzit v Euroregionu Nisa). Časopis je ke stažení zde – článek na str. 14).

Ing. Branda Pavel Ph.D.
p.branda@ern.cz