4. ročník setkání Monitorovací platformy ESÚS

21. 02. 2014

4. ročník setkání platformy EGTC (Evropské sdružení územní spolupráce) proběhl v  Bruselu dne 18. února 2014. Setkání se zúčastnili zástupci institucí EU, státní správy, a ze zastupitelských kanceláří (mezi nimi i zastoupení Libereckého kraje). Během setkání se diskutovalo o příkladech a rolích, které sehrává EGTC při implementování strategie Evropa 2020, a také o strategickém plánování současné a budoucí formy EGTC.

EGTC je seskupení s právní subjektivitou, díky které může uzavírat smlouvy, mít majetek či své zaměstnance, a realizovat programy nebo projekty územní spolupráce spolufinancované EU. Cílem platformy je usnadnit a podpořit přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální spolupráci mezi členy za účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti.

 

Během setkání byly také prezentovány výsledky studie "EGTC monitoring 2013", která se soustřeďuje na aktivity v rámci seskupení na programové období 2014 - 2020. Předseda Výboru regionů setkání zakončil udělením ceny "Vytváření Evropy bez hranic 2014" euroregionu Pyreneje-Středomoří za projekt Interreg IVB Sudoe "Creamed".

 

Více infomací o EGTC (v anglickém jazyce) najdete na portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Events/Documents/2155_EGTC_leaflet_EN_web.pdf

Ing. Branda Pavel Ph.D.
p.branda@ern.cz