24 českých místních vedoucích představitelů bylo jmenováno do Výboru regionů EU v Bruselu

02. 02. 2015

24 místních politiků z celé České republiky bylo formálně jmenováno do Evropského Výboru regionů (VR) – politického shromáždění EU místních a regionálních orgánů. Delegace, jejíž složení navrhla česká vláda a kterou oficiálně schválila Rada Evropské unie, bude v následujících pěti letech zasedat ve Výboru a zastupovat zájmy českých měst a regionů v EU.

 

 

Česká delegace, kterou tvoří 12 řádných členů a 12 náhradníků, bude součástí nového 350 členného VR, shromáždění místních a regionálních politiků, jenž příští měsíc zahajuje nové pětileté funkční období. Čeští členové jsou navrženi českou vládou tak, aby delegace odrážela politické a zeměpisné rozložení v České republice.

 

Připojí se k národním delegacím regionálních a místních politiků ze všech členských států EU, s nimiž zahájí nové funkční období VR.

VR existuje již od roku 1994 po podpisu Maastrichtské smlouvy. Byl zřízen k tomu, aby evropským orgánům místní a regionální samosprávy umožnil vyjadřovat se v rámci Evropské unie. Všech 350 členů VR musí být ve svých domovských městech a regionech politicky voleno. Místní a regionální politici se scházejí až šestkrát ročně v Bruselu, aby diskutovali o politických prioritách a přijímali stanoviska k právním předpisům EU.

 

Česká delegace se poprvé sejde ve dnech 11. února v Bruselu během prvního plenárního zasedání v novém funkčním období VR. Všichni členové VR budou na tomto zasedání rovněž volit nového předsedu a prvního místopředsedu shromáždění.

 

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ

JMÉNO/POL. FRAKCE

MÍSTNÍ/REGIONÁLNÍ ORGÁN

FUNKCE

Roman Línek (EPP)

Zastupitelstvo Pardubického kraje

1. náměstek hejtmana

Stanislav Juránek (EPP)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

náměstek hejtmana

Josef Novotný (PES)

Zastupitelstvo Karlovarského kraje

hejtman

Martin Půta (EPP)

Zastupitelstvo Libereckého kraje

hejtman

Jana Vaňhová (PES)

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

náměstkyně hejtmana

Jiří Zimola (PES)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

hejtman

Ondřej Benešík (EPP)

Zastupitelstvo obce Strání

zastupitel

Štěpánka Fraňková (NI)

Zastupitelstvo města Pardubice

zastupitelka

Adriana Krnáčová (ALDE)

Zastupitelstvo města Prahy

primátorka

Dan Jiránek (ECR)

Zastupitelstvo města Kladna

zastupitel

Petr Osvald (PES)

Zastupitelstvo města Plzně

zastupitel

Oldřich Vlasák (ECR)

Zastupitelstvo města Hradce Králové

zastupitel

 

NÁHRADNÍCI

JMÉNO/POL. FRAKCE

MÍSTNÍ/REGIONÁLNÍ ORGÁN

FUNKCE

Jiří Běhounek (PES)

Zastupitelstvo kraje Vysočina

hejtman

Jan Birke (PES)

Zastupitelstvo Královehradeckého kraje

zastupitel

Ivo Grűner (PES)

Zastupitelstvo Plzeňského kraje

náměstek hejtmana

Stanislav Mišák (PES)

Zastupitelstvo Zlínského kraje

hejtman

Martin Netolický (PES)

Zastupitelstvo Pardubického kraje

hejtman

Jiří Rozbořil (PES)

Zastupitelstvo Olomouckého kraje

hejtman

Pavel Branda (ECR)

Zastupitelstvo obce Rádlo

místostarosta

Václava Zelenková (EPP)

Zastupitelstvo obce Račiněves

starostka

Sylva Kováčíková (EPP)

Zastupitelstvo města Bílovec

místostarostka

Jan Mareš (PES)

Zastupitelstvo města Chomutova

primátor

Tomáš Hudeček (EPP)

Zastupitelstvo města Prahy

zastupitel

Robert Zeman (EPP)

Zastupitelstvo města Prachatic

zastupitel

 

Další informace naleznete ZDE

 

Převzato z tiskové zprávy výboru regionů